WIBOR, a aneks do umowy – co z nim zrobić?

Najbliższe dwa lata będą czasem dostosowywania banków do koniecznych zmian odnośnie zmiany obecnego wskaźnika WIBOR oraz WIBID na nowy – WIRON. Już teraz kredytobiorcy otrzymują w tej sprawie aneksy do podpisania. Należy podkreślić, że każdy aneks zawiera inną treść, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a decyzja powinna być uzależniona od tego, co się w nim znajduje.

W 2018 roku powstało unijne rozporządzenie BMR we współpracy Parlamentu Europejskiego z Radą Unii Europejskiej, które dotyczy warunków, na podstawie których ustalane są wskaźniki referencyjne, odpowiedzialne za oprocentowanie kredytów. Od tamtego momentu banki obowiązuje szerszy obowiązek informacyjny, a umowa kredytu hipotecznego powinna zostać rozszerzona o klauzulę awaryjną dającą możliwość bankom zmian jednego wskaźnika referencyjnego na inny, w sytuacji gdy ten dotychczas obowiązujący, zawarty w umowie zostanie zlikwidowany.

Niepodpisanie aneksu najpewniej nie wpłynie niekorzystnie na sytuację kredytobiorców, natomiast podpisanie dołączonych do umowy aneksów wiąże się z ryzykiem, ponieważ poszerza możliwości zmian wskaźników referencyjnych bankom, oraz w pewnym stopniu ogranicza możliwości kredytobiorcy, który nie mógłby podważyć swojej umowy kredytowej na drodze sądowej.

Pewnym jest, że WIBOR przestanie obowiązywać od 2025 roku. Do tego czasu banki mogą wprowadzić rozwiązania indywidualnie dostosowane do każdego klienta celem rozwiązania istniejącego problemu, jednak nie jest to ich obowiązkiem i niestety na chwilę obecną często unikają odpowiedzi na temat potencjalnych działań.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl