Wypowiedzenie umowy przez bank

W dzisiejszym świecie bardzo często osoby decydujące się na zakup nieruchomości czy innego mienia o sporej wartości decydują się na kredyty lub pożyczki.Banki skrupulatnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego klienta, co jednak, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której kredytobiorcy nie będą w stanie w terminie spłacać swoich zobowiązań? W takim przypadku bank może podjąć działanie przewidziane w treści umowy na taką okoliczność, czyli wypowiedzieć umowę. Warto jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy przez bank nie jest takie proste.

Nawet po wypowiedzeniu umowy przez bank, nie odwiedzi nas od razu komornik chcący egzekwować należności. Tak naprawdę, instytucja kredytowa musi spełnić szereg obowiązków i procedur, aby doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy. Przytaczając art. 75c prawa bankowego, który reguluje obowiązki banku należy zauważyć, że kredytobiorca musi się opóźniać ze spłatą swoich zobowiązań, co uprawnia bank do wezwania do dokonania spłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni. W piśmie należy poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W przypadku odrzucenia takiego wniosku kredytobiorcy bank musi szczegółowo wyjaśnić, w formie pisemnej, przyczyny takiego stanu rzeczy.

Niezachowanie tego rodzaju procedury (w tym terminów) powoduje bezskuteczność wypowiedzenia, a pozew banku powinien być oddalony jako przedwczesny.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia I ACa 1132/18 z dnia 6 czerwca 2019 r.: „wypowiedzenie umowy kredytu poprzedzone winno być wezwaniem do zapłaty zaległych rat, a to wezwaniem zawierającym wymogi z art. 75c p.b. Przeciwny wniosek prowadziłby do absurdalnej sytuacji, że art. 75c mógłby stać się normą iluzoryczną. Banki bowiem – nie chcąc wdawać się w pertraktacje restrukturyzacyjne – po prostu od razu wypowiadałby umowy, bez wcześniejszych wezwań o zapłatę zaległości.” 

Zatem, jeżeli bank wypowiedział umowę kredytu czy pożyczki nie oznacza to jeszcze, że jesteśmy w opłakanej sytuacji.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl