Czy podpisać aneks WIBOR?

W ostatnim czasie kredytobiorcom coraz częściej proponuje się podpisanie aneksów odsyłających do wskaźnika WIBOR. Jakie taki aneks wywołuje konsekwencje? Niepodpisany, nie wywołuje żadnych, podpisany natomiast, niestety może wpłynąć Państwa sprawę.

Likwidacja wskaźnika WIBOR to najnowsze rozwiązanie rządowej pomocy dla osób spłacających kredyty hipoteczne (tarcza antykryzysowa dla kredytobiorców). Wskaźnik mający zastąpić WIBOR, ponoć będzie niższy od niego, a więc zmniejszeniu ulegnie również skala wzrostu oprocentowania oraz wysokości rat kredytów.

WIRON zamiast WIBOR

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), czyli uprzedni WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), zastąpi WIBOR, który, jak wiadomo, stanowi podstawę wyliczania oprocentowania kredytów. Wskaźnik WIRON opracowywany jest na danych dotyczących transakcji overnight, a jego nowa nazwa ma najzwyczajniej lepiej oddać charakter wskaźnika.

WIRON ustalany jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem, obliczana na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. Wyliczenie średniej stopy procentowej ważonej wolumenem następuje na podstawie zbioru transakcji pozostały po procesie korekty.

Czy warto podpisać aneks BMR?

Należy pamiętać, że brak podpisania aneksu nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji. Ryzykiem jest jedynie pewna niepewność odnośnie tego, co się stanie w momencie zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR. Umowa kredytu mimo, że pozostanie ważna, nie będzie zawierała informacji odnośnie wskaźnika referencyjnego stosowanego w celu obliczania oprocentowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 od 2018 roku na bankach spoczywa zdecydowanie bardziej obszerwny obowiązek informacyjny. Oznacza to między innymi, że umowy kredytowe powinny zawierać tzw. klauzule awaryjne, które umożliwią bankom automatyczne zastąpienie jednego wskaźnika referencyjnego drugim, w sytuacji gdy ten pierwszy przestanie istnieć. Aneksy te jednak nie mają na ten moment uregulowanej konkretnej formy, a więc niestety decyzja czy warto podpisać aneks do umowy kredytu hipotecznego zależeć będzie od treści umowy oraz treści proponowanego aneksu.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl