Jak WIBOR wpływa na wysokość raty kredytu i co daje jego usunięcie?

WIBOR – najważniejsze informacje

Najprościej rzecz ujmując, WIBOR jest oprocentowaniem pożyczek, które banki udzielają innym bankom, czyli stawką uzależnioną od poziomu głównej stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, według której udzielane są kredyty hipoteczne.

Zmienne oprocentowanie kształtuje się na podstawie stawek WIBOR 3M lub 6M, o których już wspominaliśmy we wcześniejszych postach. Na nieszczęście kredytobiorców, przy ustalaniu wskaźników nie bierze się pod uwagę rzeczywistych transakcji, a jedynie sugestie dziesięciu największych placówek finansowych w Polsce.

Rata kredytu ma swoją strukturę. Składa się na nią część odsetkowa oraz część kapitałowa. To właśnie część kapitałową kształtuje marża banku oraz aktualny wskaźnik WIBOR. Marża jest zawsze określana podczas zawierania umowy kredytowej i z reguły jest stała przez cały okres spłacania zobowiązania. Jeśli chodzi o stawkę WIBOR, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej dokładnej wysokości, w więc i tego, ile wyniesie rzeczywisty i całkowity koszt udzielonej pożyczki.

Czy możliwe jest zakwestionowanie umowy kredytu zaciągniętego w złotówkach?

Pogarszająca się sytuacja materialna skłoniła konsumentów do poszukiwania pomocy prawne. Zaczęto zastanawiać się nad możliwością podważenia umów o udzielenie kredytów w złotówkach oprocentowanych stawką WIBOR. Prawnicy często decydują się tutaj na roszczenie o ustalenie niezwiązania posiadacza kredytu klauzulą niedozwoloną, a zyskanie przychylności sądu skutkuje wprowadzeniem kluczowej zmiany, którą jest usunięcie WIBOR-u i pozostawienie oprocentowania składającego się jedynie z marży nakładanej przez bank, co jest bardzo korzystnym rozwiązniem. 

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl