Ulga IP Box – podstawowe informacje

Ulga IP Box, znana też jako Innovation Box, Patent Box lub Innovation Box jest to postać preferencji podatkowej wprowadzonej 23 października 2018 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

Założeniem przyświecającym ustawodawcy przy okazji wprowadzania tego rodzaju nowinki, było pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, poprzez wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT (dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), zamiast złożonego oprocentowania 12 lub 32% na zasadach ogólnych PIT, 19% przy podatku liniowym PIT czy 9 lub 19% podatku CIT.

Ważnym jest, że korzystanie z ulgi IP Box możliwe jest w zeznaniu rocznym, więc dochody uzyskane na przestrzeni roku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej pierwotnie podlegają ww. oprocentowaniu, a dopiero przy okazji składania zeznania rocznego można ubiegać się o zastosowanie ulgi IP Box, co jednak jest również obwarowane konkretnymi wymogami. Spełnienie warunków nie oznacza jeszcze potwierdzenia słuszności zastosowania ulgi. Aby takie uzyskać należy oczekiwać pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej. Wśród najważniejszych wymagań można wymienić:


• wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
• prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
• prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP;
• osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP;
• opodatkowanie dochodu w Polsce;
• poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Jeśli chodzi o katalog praw objętych preferencją IP Box, jest on zamknięty, co oznacza, że z preferencji mogą skorzystać wyłącznie te rodzaje praw, które zostały wymienione w ustawach o podatkach dochodowych.

Podstawowym celem wprowadzenia IP Box było zwiększenie atrakcyjności prowadzenia przez firmy oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działań badawczo-rozwojowych oraz wytwarzania i rozwijania praw stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej, które nadają się do komercjalizacji.

Jest to rozwiązanie pozwalające funkcjonalnie domknąć proces (B+R) i uatrakcyjnić etap komercjalizacji wyników działań dzięki możliwości zastosowania preferencyjnej (5%) stawki opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych z takich praw. IP Box związany z komercjalizacją i promowaniem praw własności intelektualnej jest rozwiązaniem nowym w Polsce, lecz niekoniecznie nowatorskim w kontekście rozwiązań dominujących na świecie, gdyż od wielu lat stosowanym we Francji, Irlandii czy Luksemburgu.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl