Jaki jest koszt prowadzenia sprawy frankowej?

W obliczu nieustannie wzrastających rat zobowiązania kredytowego waloryzowanego do franka szwajcarskiego, wygospodarowanie z budżetu kolejnych kwot związanych z ewentualnym prowadzeniem sprawy frankowej może być trudne. Sądząc jednak po ilości unieważnień kredytów frankowych na wokandach polskich sądów, jest to inwestycja na przyszłość.

Jeszcze przed złożeniem pozwu, zaistnieje konieczność uzyskania od banku zaświadczenia o historii spłaty kredytu, tj. o wysokości dokonanych przez okres trwania umowy spłat. Jest to dokument niezbędny, gdyż stanowi podstawę do obliczenia wysokości przysługującego frankowiczowi roszczenia. Z wydaniem zaświadczenia, będącego niepodważalnym dowodem w postępowaniu, wiąże się opłata w wysokości od 100 do 300 zł.

Kolejnym wydatkiem będzie opłata od pozwu. Oprócz konieczności zawarcia w pozwie niezbędnych elementów formalnych, których odpowiednie sformułowanie może wpłynąć na przebieg sprawy, konieczne jest również uiszczenie opłaty na rachunek bankowy sądu, będącej załącznikiem do pozwu. Wysokość tej opłaty reguluje art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w przypadku sprawy frankowej wynosi ona1000 zł.

W przypadku ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, który będzie miał reprezentować frankowicza przed sądem, kosztem koniecznym do uiszczenia będzie również opłata skarbowa. Jest to jednorazową opłata od dokumentu stanowiącego umocowanie dla profesjonalnego pełnomocnika do działania w imieniu kredytobiorcy przed sądem, w wysokości 17 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, podobnie jak dowód uiszczenia opłaty od pozwu stanowi jego załącznik.

W praktyce, wraz ze złożeniem pozwu, składa się również wniosek o zabezpieczenie powództwa, tj. prośbę o zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu, zakaz wypowiedzenia umowy kredytu oraz zakaz zamieszczenia wpisu o kredytobiorcy m.in. w BIK-u. Wniosek ten nie jest dokumentem obowiązkowym, ale może znacznie ułatwić przebieg sprawy. Jeżeli składany jest w pozwie, nie podlega dodatkowej opłacie, lecz jeżeli zostanie złożony w toku sprawy, będzie podlegał dodatkowej opłacie wysokości 100zł. W znakomitej większości przypadków sądy wydają pozytywne postanowienie o zabezpieczeniu, lecz w przypadku oddalenia wniosku przez sąd, istnieje możliwość wzruszenia go. Kredytobiorców czekają wtedy dodatkowe koszty w wysokości 100 zł zaliczanej na poczet opłaty od środka zaskarżenia, oraz wydatek rzędu 30 zł za złożenie zażalenia.

Z racji faktu, że w sprawach frankowych ważną rolę odgrywają wyliczenia, sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii lub finansów, w celu ustalenia kwoty zobowiązania od dnia zawarcia kredytu do dnia sporządzenia opinii, jeśli kapitał kredytu wynosiłby kwotę złotych faktycznie wypłaconą w złotych, a kredyt oprocentowany byłby zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej (LIBOR). Wynagrodzenie należne biegłemu za sporządzenie opinii wynosi od około 1500 zł do około 3000 zł. Najczęściej sąd decydując się na powołanie biegłego wzywa do uiszczenia zaliczki w wysokości ok. 1000 zł, a ostateczne rozliczenie zależne jest od wyniku procesu i zostanie rozliczone w orzeczeniu zakańczającym postępowanie.

W toku postępowania sądowego, zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania cywilnego, sprawa może zostać przekierowana do mediacji, należy jednak pamiętać, że zawarcie ugody jest dopuszczalne, a nie obligatoryjne. Można więc nie brać udziału w mediacjach, których koszt wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania. Wynagrodzenie jest pobierane bezpośrednio po zakończeniu mediacji, niezależnie od jej wyniku.

Do kosztów procesu należy również doliczyć koszty zastępstwa procesowego, które to zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych bądź w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i są zależne od wartości przedmiotu sporu. Ważnym jest jednak, że sąd zasądza uiszczenie tych kosztów przez stronę przegraną, na rzecz strony wygranej. Oznacza to, że z zapłatą kosztów zastępstwa procesowego, należy liczyć się w przypadku przegranej.

Ostatnim kosztem związanym z prowadzeniem sprawy frankowej w pierwszej instancji, jest opłata od złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Po ogłoszeniu wyroku sędzia wygłasza jedynie ustne motywy wyroku, a w przypadku woli uzyskania pisemnego uzasadnienia wyroku, należy liczyć się z opłatą od wniosku o uzasadnienie w wysokości 100 zł.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl