Statystyki na resztę 2023 roku

W ostatnich latach ugruntowało się orzecznictwo odnośnie kredytów frankowych. Sądy wręcz jednogłośnie rozstrzygają, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany do franka szwajcarskiego obarczona jest klauzulami abuzywnymi, co oznacza, że nie powinna ona obowiązywać od samego początku jej zawarcia. Frankowicze więc, powinni dochodzić sprawiedliwości w sądzie, ponieważ tylko w ten sposób można uwolnić się od nieuczciwego kredytu.

Jak zostało wspomniane, orzecznictwo jest korzystne, lecz na terenie Polski nie obowiązuje prawo precedensu, co oznacza, że zawsze istnieje ryzyko przegrania tej jakże skomplikowanej sprawy. Najlepiej więc skorzystać z pomocy prawnej odpowiednio wykwalifikowanego pełnomocnika. Szczególnie w sytuacji, gdy lobby bankowe przeforsowało niekorzystne zmiany mające wejść w życie przy okazji nowelizacji kodeksu postępowania sądowego, której projekt pojawił się w styczniu 2023 roku, mającej w większości wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednak termin wejścia w życie kluczowego art. 18 został skrócony do 14 dni.

Art. 18. pkt 1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Frankowicze, którzy mierzą się z zamiarem pozwania banku, a jeszcze tego nie uczynili, powinni zrobić to stosunkowo szybko, gdyż po wejściu w życie epizodycznego przepisu, wprowadzającego przymus składania wniosków o pozew w sprawach frankowych zgodnie z miejscem zamieszkania, może utrudnić wygraną frankowiczom. „Wydział Frankowy” SO w Warszawie jest wydziałem najprzychylniejszym wnioskom frankowiczów o zabezpieczenie roszczenia, a co za tym idzie najczęściej wydaje decyzje o zawieszeniu płatności rat do czasu uzyskania prawomocnego wyrok. W innych sądach znacznie trudniej uzyskać pozytywną decyzję w sprawie zaprzestania spłaty rat.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl