Czym jest wskaźnik WIBOR?

Enigmatycznie brzmiący wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, innymi słowy oznacza to wysokość oprocentowania, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. WIBOR jest to średnia arytmetyczna deklarowanych przez największe banki działające w Polsce wielkości oprocentowania obliczona po wyeliminowaniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest codziennie, tj. w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.

Wskaźnik WIBOR jest niezwykle ważny dla kredytobiorców, ponieważ stanowi jedną z podstaw wyliczenia oprocentowania kredytów, a w konsekwencji rat kredytu o zmiennej stopie procentowej. Znacznie pogorszona od 2022 roku sytuacja kredytobiorców, zainicjowała rozważania jaki wcześniej czynili frankowicze, odnośnie opłacalności usunięcia WIBOR z umowy kredytowej przechodząc na stałe oprocentowanie albo składając pozew kwestionując WIBOR.

Podział wskaźnika WIBOR – WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Wskaźnik WIBOR 3M określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku na krótki okres (3 miesięcy), więc wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał.

Analogicznie, wskaźnik WIBOR 6M określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy, a co za tym idzie wysokość raty kredytowej będzie zmieniać się raz na pół roku.

WIBOR 6M według danych na dzień 5 stycznia 2023 roku wynosi 7,12%, a WIBOR 3M wyniósł 7,0%.

Czy istnieje możliwość pozwania banku za WIBOR?

Jest to kwestia, której polskie sądy bardzo często przyglądają się w ostatnim czasie w kontekście kredytów złotówkowych. WIBOR powinien być ustalany w oparciu o dane faktyczne. By istniała możliwość odniesienia się do niego, konieczne jest, by był wskaźnikiem realnym, a nie wyłącznie szacunkowym, o czym powiemy więcej w kolejnym poście. Skrótowo mówiąc, realne działania są niezgodne z unijnymi regulacjami, więc zakwestionowanie umowy kredytu złotowego w procesie na tej podstawie jak najbardziej ma rację bytu i daje możliwość potencjalnego unieważnienia umowy lub dalszego jej wykonywania bez wskaźnika WIBOR.

Kredytobiorcy często zastanawiają się czy w ich sytuacji odpowiednim rozwiązaniem będzie pozew zbiorowy. Jest to rozwiązanie możliwe, wprowadzone w 2010 roku, lecz niekoniecznie korzystnie będzie wpływało na rozstrzygnięcie. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż podstawa prawna oraz faktyczna roszczeń musi być identyczna, co najpierw sąd musi zbadać by sprawdzić dopuszczalność tego rodzaju formy powództwa. Kolejnym argumentem przeciw jest czas oczekiwania na rozwiązanie. Z uwagi na bardzo obszerne akta spotykane w przypadku pozwów grupowych, możemy spodziewać się niekorzystnego tempa rozstrzygania sprawy.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl