IP BOX

Czym jest IP BOX?

Obniżenie podatku do 5%
IP Box to instrument podatkowy, który umożliwia obniżenie podatku dochodowego do 5%. Ulga dostępna jest zarówno dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółek i innych osób prawnych. Skorzystanie z ulgi możliwe jest w zeznaniu rocznym, a dochody uzyskane w trakcie roku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy opodatkować́ z pierwotnie wybraną formą opodatkowania. Po zakończeniu roku występujemy o zwrot podatku.

Jakie wymogi należy spełnić?
Przedsiębiorca, który chce skorzystać́ z ulgi IP Box musi spełnić́ następujące wymogi:

   konieczność prowadzenia w ramach działalności gospodarczej – działalności badawczo – rozwojowej,

   wytworzenie, rozwiniecie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

   osiągniecie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, który podlega opodatkowaniu w Polsce,

   poniesienie kosztów w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

   konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń́ gospodarczych zawierającej wszystkie operacje gospodarcze.

W czym możemy Ci pomóc?
Nasza kancelaria kompleksowo zajmuje się̨ doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży IT. W ramach usługi IP Box zapewniamy:

   przeprowadzenie całej procedury uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej,
   udostepnienie ewidencji IP Box wraz z instruktażem wypełnienia,
   nieograniczona ilość́ konsultacji w trakcie procesu, a także po uzyskaniu interpretacji,
   rozliczenie IP Box, wprowadzenie poprawek do ewidencji, konsultacje dla Twojego księgowego, wyliczenie wskaźnika NEXUS.

www.legallex.pl

Często zadawane pytania

Ile zyskam na uldze?
W przypadku ulgi IP BOX nie można z góry obliczyć dokładnej sumy, jaką podatnik może zaoszczędzić, jednak szacunkowo jest to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym, który jest odprowadzany na zasadach ogólnych (19% bądź 17%/32%), a preferencyjną stawką 5%.

Czy ulga działa wstecz?
Tak, jest możliwość uzyskania ulgi za poprzednie lata. W celu skorzystania z ulgi IP BOX należy złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową, a po jej otrzymaniu, w ciągu 5 lat, skorygować swoje rozliczenie.

Czy mogę rozliczyć ulgę bez interpretacji podatkowej?
Jest to możliwe, jednak nie zalecamy tego typu działania, gdyż może ono narazić podatnika na kontrolę, w wyniku której będzie musiał zapłacić różnicę podatku wraz z odsetkami, a dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania karno-skarbowego.

Jak długo trwa przygotowanie wniosku
Czas potrzebny na przygotowanie wniosku wynosi do 3 tygodni, jednak najczęściej następuje to o wiele szybciej i zajmuje nam około tygodnia.  

Co w przypadku, gdy nie otrzymam pozytywnej interpretacji?
W razie potrzeby poprowadzimy Twoją sprawę w Sądzie Administracyjnym, nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?
Wymogiem formalnym skorzystania z Ulgi jest prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego nie mogą z niej skorzystać osoby działające w ramach stosunku pracy. 

Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku?
Na potrzeby sporządzenia wniosku o indywidualną interpretację potrzebne będą nam umowy z Kontrahentami, odpowiedzi na pytania wstępne, opis poczynionych prac, wymienienie kosztów prowadzonej działalności. 

Na jaki czas wydawana jest interpretacja?
Interpretacja jest wydawana bezterminowo, a jej ważność zależy od tego czy przepisy lub stan faktyczny nie ulegną zmianie.  

Co musi zawierać umowa z kontrahentem?
Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP BOX jest przeniesienie praw autorskich do oprogramowania za wynagrodzeniem oraz przeniesienie praw autorskich.

www.legallex.pl

Dlaczego my?

Szukamy u źródła…
Dołączając do grona naszych zadowolonych klientów zyskujesz pakiet korzyści, w szczególności uniwersalną opiekę prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem
  • Zaufali nam przedsiębiorcy z wielu branż
  • Działamy dokładnie, rzetelnie i szybko

Adam Guzowski | Prezes Zarządu Global Trade Polska Sp. z o.o.

Obecna współpraca pokazała nam pełne zaangażowania i profesjonalizm prawników Kancelarii, którzy na bieżąco opiniują dla nas zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

Barbara Droździel Wiceprezes Zarządu Dro-Drew Sp. z o.o.

Dzięki doświadczeniu prawników Kancelarii możemy bez obaw prowadzić działalność gospodarczą wiedząc, że wszelkie podejmowane przez nasze przedsiębiorstwo działania są w pełni zgodne z przepisami prawa.

www.legallex.pl

Wycena

Rodzaj usługi

Wynagrodzenie

IP BOX

2 500,00 zł netto

Rozliczenie IP BOX

500,00 zł rocznie

www.legallex.pl

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Piotr Truszkowski
Adwokat

tel.: +48 512 010 810
piotr.truszkowski@legallex.pl

Konrad Mania
Aplikant adwokacki

tel.: +48 796 142 033
konrad.mania@legallex.pl

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX z siedzibą w Warszawie

Ul. Elbląska 14/207
01 – 737 Warszawa

+48 512 010 810
kancelaria@legallex.pl

NIP: 5251123547

www.legallex.pl

Dane Adresowe

Członek ASSOCIATION OF EUROPEAN LAWYERS

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl