Dochód z kwalifikowanego IP Boxa

Dzięki skorzystaniu z ulgi IP Box będziemy mieć możliwość obniżenia podatku wynikłego z wytwarzania, rozwijania lub ulepszania kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga należy do bardzo popularnych rozwiązań na świecie, jest też korzystnym rozwiązaniem, ponieważ preferencyjna stawka wynosi jedynie 5%.

Aby mieć możliwość skorzystania z niej, konieczne jest prawidłowe wyliczenie dochodu z KPWI oraz wyodrębnienie w księgach każdego jednego z praw własności intelektualnej.

Nie jest to jednak takie proste, jak więc ustalić dochód kwalifikowany i podstawę opodatkowania dla IP Box?

Jego wysokość to iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (z danego roku podatkowego) oraz wskaźnika Nexus obliczanego według specjalnego wzoru.

Prawa własności intelektualnej będące kwalifikowanym IP muszą spełnić trzy warunki:

• dane prawo własności intelektualnej musi podlegać ochronie prawnej;
• musi należeć do kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
• musi zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R.

Natomiast dochodem lub stratą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) jest obliczony dochód z następujących źródeł:

 • sprzedaż KPWI;
• opłaty i należności z umów licencyjnych dotyczących KPWI;
• odszkodowania za naruszenie praw wynikających z KPWI;
• KPWI uwzględnione w cenie produktów lub usług.

Zgodnie z Ustawą PIT oraz Ustawą CIT dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z danego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania liczona w danym roku podatkowym. Jeżeli natomiast koszty przekraczają sumę przychodów, mówimy o stracie ze źródła przychodów

Jaka jednak jest podstawa opodatkowania KPWI? Podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów, osiągniętych w danym roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych własności intelektualnych. Istotnym do uzyskania ulgi IP Box jest obowiązek przedsiębiorców kwalifikujących się do skorzystania z IP Box, w postaci płacenia zaliczek na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Zaliczki według odpowiednich stawek 18%, 32% lub 19% muszą być odprowadzane na bieżąco, a wtedy ulga rozliczona zostanie w zeznaniu rocznym.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl