Jak pozwać bank?

Od pewnego czasu sprawy kredytów frankowych na wokandach są już codziennością. Dotychczasowe, ugruntowane, orzecznictwo, pozwala mieć wysokie nadzieje na korzystne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o rozwój spraw o stwierdzenie nieważności kredytów frankowych. Jak więc przygotować się zanim pozwiemy bank?

I – Zebranie dokumentacji

Pierwszym krokiem, który powinna podjąć każda osoba zainteresowana pozwaniem banku jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Począwszy od umowy, którą zawarliśmy z bankiem i regulaminu kredytu (lub ogólnych warunków udzielania kredytu), skończywszy na żądaniu wydania zaświadczenia przez bank, który kredytu nam udzielił. To w zaświadczeniu zostanie stwierdzony kurs ranka szwajcarskiego po jakim dokonano wypłaty, kiedy dokonano wypłaty środków i w jakiej walucie.

II – Analiza prawna umowy kredytu

Dokładna analiza umowy jest podstawą. To tam znajdziemy klauzule abuzywne, będące później podstawą do unieważnienia kredytu. Często banki, których nazwę znajdziemy na umowie będą przejęte przez inne banki, stąd na pierwszy rzut oka może się wydawać, że kredytodawca już nie istnieje. Na szczęście analiza wpisów do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pozwoli ustalić kogo powinniśmy pozwać. Należy pamiętać, że kredytobiorca musi być konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III – Wybór sądu właściwego i uiszczenie opłaty sądowej

Uregulowanie dotyczące sądu właściwego dla rozpoznania sprawy jest korzystne dla konsumenta, albowiem zgodnie z art. 372 k.p.c., powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Tak więc kredytobiorca może wytoczyć powództwo w sądzie właściwym dla siebie, a nie dla banku. Należy również uiścić opłatę od wniesienia pozwu, która wynosi nie więcej niż 1.000,00 zł.

IV – Wniesienie pozwu w sprawie kredytu frankowego

Ostatnim krokiem, jest podjęcie ostatecznej decyzji o pozwaniu banku. Dzięki wyżej przedstawionym informacjom, o tym, co należy przygotować, oraz pozostałym wpisom na blogu, każdy może podjąć świadomą decyzję o pozwaniu banku. Gdy taka decyzja zapadnie, kolejnym bardzo ważnym krokiem będzie sformułowanie pozwu.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl