Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego jest możliwy po złożeniu odpowiedniego wniosku o wcześniejszej spłacie kredytu, czyli skróceniu okresu kredytowania, dzięki czemu istnieje możliwość oszczędzenia na oprocentowaniu i wnioskowania o zwrot prowizji opłaconej przy zawieraniu umowy z bankiem.

Aby móc złożyć wniosek o zwrot ww. prowizji, należy łącznie spełnić pewne warunki:

• kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej;
• kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie;
• środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą;
• umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

Niespełnienie któregoś z warunków, skutkowało będzie niestety negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

Jeśli chodzi o kredytobiorców hipotecznych, oni również mogą uzyskać zwrot prowizji, lecz odbędzie się to na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego, gdyż produkt ten jest określony innymi przepisami (Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami). Tutaj z kolei, o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową po dniu 22 lipca 2017 r., kiedy to weszła w życie ww. ustawa o kredycie hipotecznym.

​Co więc musi zawierać wniosek o zwrot prowizji?

  •  Dane osobowe i adres kredytobiorcy;
  • nazwę i adres banku;
  •  termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji;
  •  żądanie zwrotu prowizji – podaj kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu;
  •  uzasadnienie wniosku;
  •  numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona prowizja.

Na wniosek bank powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości dokonać częściowego zwrotu prowizji. Większość banków czyni to automatycznie, lecz jeżeli prowizja nie została zwrócona na konto, należy pamiętać o złożeniu wniosku.

Pozostaje pytanie, w jakiej kwocie zostanie zwrócona prowizja? Można to łatwo obliczyć za pomocą kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych, np. na stronie Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/kalkulator/).

Jeżeli jednak, pomimo spełnienia wszystkich przesłanek, wniosek o zwrot prowizji od kredytu zostanie odrzucony. Kredytobiorca ma możliwość podjęcia dodatkowych działań mających na celu jej otrzymanie. Jest to m. i. Zwrócenie się do Rzecznika Finansowego o pomoc i przedłożenie jemu oficjalnej prośby o podjęcie działań, lub wejście na drogę sądową z bankiem.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl