Wadliwy wskaźnik WIBOR

W ostatnich latach, z uwagi na nieuczciwość umów kredytowych zawieranych przez frankowiczów z bankami, na wokandach dominują sprawy kredytów frankowych. Wykształciła się również pozytywna dla frankowiczów, będących konsumentami, praktyka orzecznicza. Niestety, nadal nie można powiedzieć, że sytuacja wszystkich kredytobiorców jest równie dobra. „Złotówkowicze” znajdują się w o wiele gorszej pozycji, z uwagi na ostatnie podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie, również wskaźnika WIBOR. Pojawia się więc pytanie, czy kredyty w PLN oparte o wskaźnik WIBOR są uczciwe? Oraz czy możliwe jest ich unieważnienie jeśli nie są?

Rozporządzenie BMR.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Z uwagi na manipulacje, dobrze znanym frankowiczom, wskaźnikiem LIBOR w 2016 roku, Unia Europejska uregulowała tę kwestię w ww. rozporządzeniu. W preambule wskazany został cel i powód wydania rozporządzenia BMR. Za jego pomocą wprowadzone zostały wspólne, zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, ramy mające zapewnić rzetelność unijnych indeksów. W taki sposób rozporządzenie BMR zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony konsumentów i inwestorów.

Kształtowanie się cen w przypadku wielu instrumentów finansowych i umów finansowych zależy od dokładności i rzetelności wskaźników referencyjnych. Poważne przypadki manipulacji wskaźnikami referencyjnymi stóp procentowych takimi jak LIBOR i EURIBOR, a także zarzuty, że doszło do manipulacji wskaźnikami referencyjnymi odnoszącymi się do energii i ropy oraz walutowymi wskaźnikami referencyjnymi, pokazują, że wskaźniki referencyjne mogą być przedmiotem konfliktu interesów. Korzystanie ze swobody uznania i słabe systemy zarządzania zwiększają podatność wskaźników referencyjnych na manipulację. Niedokładność i nierzetelność indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne lub wątpliwości co do ich dokładności i rzetelności mogą podważyć zaufanie do rynku, narazić konsumentów i inwestorów na straty oraz zakłócić gospodarkę realną. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie dokładności, solidności i rzetelności wskaźników referencyjnych i procesu ich wyznaczania.

Skoro WIBOR jest nieuczciwy, czy możliwe jest unieważnienie kredytu złotowego?

WIBOR powstaje jako średnia wartość codziennych deklaracji banków odnośnie warunków, na jakich są w stanie pożyczać sobie fundusze. Spółka GPW Benchmark zajmuje się obliczaniem i publikowaniem wysokości wskaźnika. Od momentu wydania rozporządzenia BMR, został nałożony na banki obowiązek ustalania stawek na podstawie faktycznych transakcji, a nie wyłącznie deklarowanych ofert, z czego wynika, że sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR jest sprzeczny z unijnym prawem, ponieważ jest on wskaźnikiem sztucznym, więc nie powinien być czynnikiem decydującym o wysokości oprocentowania kredytów. Z uwagi na powyższe, należy rozważyć wstąpienie na drogę sądową z bankiem, skutkiem czego może być m.in. usunięcie WIBOR z umowy czy nawet unieważnienie kredytu złotowego.

Udostępnij:

Więcej postów

Jak przebiega pozew frankowy?

Jak już pisaliśmy, umowy z bankiem o udzielenie kredytu frankowego zawierają szereg nieprawidłowości, dlatego też coraz więcej pokrzywdzonych osób decyduje się na wejście z bankiem

Wymagania formalne pozwu

Jak złożyć pozew w sądzie? Pozew a powództwo Zaczniemy od kwestii nomenklatury. „Pozew” to nie to samo co „powództwo”. Powództwo jest naszym roszczeniem, tym, czego

Czym są klauzule abuzywne?

Klienci banków, najczęściej działając w zaufaniu do lidera rynku finansowego jakim jest bank, często bez wnikliwej analizy przedstawionej im umowy, zgadzają się na jej postanowienia.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Głośne na wokandach sprawy niekorzystnych kredytów frankowych są problematyczne zarówno dla kredytobiorców, jak i dla samych banków. W odpowiedzi na złożony przez kredytobiorcę pozew, banki

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl