Jak przebiega pozew frankowy?

Jak już pisaliśmy, umowy z bankiem o udzielenie kredytu frankowego zawierają szereg nieprawidłowości, dlatego też coraz więcej pokrzywdzonych osób decyduje się na wejście z bankiem na drogę sądową. Proces ten składa się z kilku etapów, a jego najkorzystniejszym dla frankowicza skutkiem może być unieważnienie umowy kredytu. Aby jednak pozew okazał się skuteczny, należy najpierw podjąć kilka kroków ku temu niezbędnych. Dziś przyjrzymy się kwestii próby ugody, od której warto rozpocząć sprawę kredytów z elementem waluty obcej. W tym celu należy sformułować odpowiednią reklamację.

Reklamacja ta, powinna zawierać kilka niezbędnych danych, tj. przedmiot reklamacji (np. konkretną umowę kredytu) oraz czego się strona domaga. Warto nadmienić, że wskazanie kredytobiorcy na nieważność umowy, zgodnie z orzecznictwem SN, rozpoczyna bieg przedawnienia roszczeń banku, a co za tym idzie, bank może się domagać zwrotu kapitału kredytu, lecz ma na to okres trzech lat.

Przerwanie biegu przedawnienia, o czym już pisaliśmy, następuje poprzez wytoczenie kredytobiorcy powództwa o zwrot kapitału. Aby to roszczenie mogło stać się wymagalne, konieczne jest również wskazanie przez bank konkretnego terminu do zapłaty, po upływie którego roszczący jest uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie. Należy pamiętać, że w 99% przypadków nie należy nawet rozważać propozycji ugodowych, ponieważ są one wybitnie niekorzystne dla kredytobiorców.

Wezwanie do ugody sformułowane przez kredytobiorcę ma określone warunki mające na celu uzyskanie korzyści dla osoby, która zawarła umowę frankową. Banki niestety składają propozycje przychylne wyłącznie dla nich. Gdyby jednak bank przystał na propozycję zawarcia ugody, nie doszłoby do sporu dotyczącego umowy kredytu frankowego., a co za tym idzie, kredytobiorca nie uzyskałby unieważnienia kredytu frankowego i zwrotu kosztów z nim związanych.

Udostępnij:

Więcej postów

Wymagania formalne pozwu

Jak złożyć pozew w sądzie? Pozew a powództwo Zaczniemy od kwestii nomenklatury. „Pozew” to nie to samo co „powództwo”. Powództwo jest naszym roszczeniem, tym, czego

Wadliwy wskaźnik WIBOR

W ostatnich latach, z uwagi na nieuczciwość umów kredytowych zawieranych przez frankowiczów z bankami, na wokandach dominują sprawy kredytów frankowych. Wykształciła się również pozytywna dla

Czym są klauzule abuzywne?

Klienci banków, najczęściej działając w zaufaniu do lidera rynku finansowego jakim jest bank, często bez wnikliwej analizy przedstawionej im umowy, zgadzają się na jej postanowienia.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Głośne na wokandach sprawy niekorzystnych kredytów frankowych są problematyczne zarówno dla kredytobiorców, jak i dla samych banków. W odpowiedzi na złożony przez kredytobiorcę pozew, banki

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl