Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE

12 października 2022 roku odbyła się kolejna ważna dla kredytobiorców rozprawa w sprawie postępowania w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochyla się nad kwestią uprawnienia banków do dochodzenia opłat za korzystanie z kapitału. Sprawy znajdujące się na wokandzie TSUE są jednak stosunkowo długotrwałe, ponieważ musi Trybunał musi zapoznać się z opinią rzecznika generalnego, tak więc wyrok zostanie wydany pewnie za rok.

Pytanie prejudycjalne zostało przekazane przez Sąd Rejonowy w Warszawie (sygn. akt C-520/21). Dotyczy zagadnienia, czy w przypadku unieważnienia kredytu we franku szwajcarskim banki oraz konsumenci mogą domagać się również innych świadczeń. Dla banków jest to kluczowa kwestia, ponieważ z racji tego, że przegrywają większość spraw z frankowiczami, często decydują się wytoczyć w stosunku do frankowiczów powództwa o takie wynagrodzenie. Zdaniem konsumentów, skoro banki ubiegają się o takie wynagrodzenie, konsumenci również powinni mieć możliwość uzyskania takich środków.

Podstawą rozstrzygania jest tutaj często instytucja bezpodstawnego wzbogacenia się. Skoro w przypadku zaciągnięcia kredytu w złotówkach konsument byłby zmuszony zwrócić nie tylko kwotę udostępnionego kapitału, ale również koszty korzystania z niego, to w przypadku unieważnienia kredytu frankowego jest bezpodstawnie wzbogacony o kwotę, którą oszczędził.
Do tej pory, opinię na ten temat wyraziły już instytucje kluczowe dla tego rodzaju postępowań, tj. Komisja Europejska, Rzecznik Finansowy czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Opinie te jednoznacznie zajmują stanowisko, jakoby bank nie mógł domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd również wyraża stanowisko prokonsumenckie.

Wyrok będzie znaczący zarówno dla konsumentów, jak i kredytodawców. Jeśli rozstrzygnięcie zostanie wydane na korzyść konsumentów, spodziewać się można zasypania sądów pozwami o unieważnienie kredytu we franku szwajcarskim. Pewne stanie się to, że frankowicze będą wychodzili ze sporu z bankiem zwycięsko. Jeżeli natomiast TSUE rozstrzygnie na korzyść banków, konsumenci nie będą już zabezpieczeni przed zawieraniem nieuczciwych umów.

Udostępnij:

Więcej postów

Jak przebiega pozew frankowy?

Jak już pisaliśmy, umowy z bankiem o udzielenie kredytu frankowego zawierają szereg nieprawidłowości, dlatego też coraz więcej pokrzywdzonych osób decyduje się na wejście z bankiem

Wymagania formalne pozwu

Jak złożyć pozew w sądzie? Pozew a powództwo Zaczniemy od kwestii nomenklatury. „Pozew” to nie to samo co „powództwo”. Powództwo jest naszym roszczeniem, tym, czego

Wadliwy wskaźnik WIBOR

W ostatnich latach, z uwagi na nieuczciwość umów kredytowych zawieranych przez frankowiczów z bankami, na wokandach dominują sprawy kredytów frankowych. Wykształciła się również pozytywna dla

Czym są klauzule abuzywne?

Klienci banków, najczęściej działając w zaufaniu do lidera rynku finansowego jakim jest bank, często bez wnikliwej analizy przedstawionej im umowy, zgadzają się na jej postanowienia.

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl