Day: 9 May 2023

Bank Millenium przegrywa

Czy wygrana z Bankiem w 7 miesięcy jest możliwa? Sprawę prowadził adwokat Piotr Truszkowski  z KancelariaFrankowicza.pl Sąd stwierdził, że zawarta umowa kredytu jest w całości nieważna Sąd zasądził na rzecz strony powodowej (klient) pełną kwotę roszczenia głównego w wysokości 145 516 zł wraz z odsetkami od dnia 15 maja 2021 roku W przestrzeni publicznej pojawiają …

Bank Millenium przegrywa Read More »

Porcja sukcesów Kancelarii na koniec roku

Nie ma tygodnia, abyśmy nie mieli przyjemności informować naszych klientów o miłych dla nich faktach.Jednym z tych, które wywołują najczęściej eksplozję radości, są zabezpieczenia roszczenia.Sądy uznają, że nasi klienci mają prawo do tego, aby zaprzestać płacenia rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Poniżej kilka takich zabezpieczeń, które ostatnio do nas wpłynęły.

BRE Bank ponownie poległ

BRE Bank ponownie poległ Sprawę prowadził adwokat Piotr Truszkowski  z KancelariaFrankowicza.pl Sąd stwierdził, że zawarta umowa kredytu jest w całości nieważna Sąd zasądził na rzecz strony powodowej (klient) pełną kwotę roszczenia głównego w wysokości 287 195 zł wraz z odsetkami od dnia 21 grudnia 2021 roku A więc to kolejny wyrok uzyskany w mniej niż …

BRE Bank ponownie poległ Read More »

Korzystne wyroki

Jeszcze do 2018 roku Sądy wydawały w sprawach frankowych bardzo różne wyroki i szanse wygranej wynosiły około 50%. Ale już od początku 2019 r. świadomość sędziów co w tym zakresie bardzo się zmieniła i obecnie szanse wygranej wynoszą blisko 90%.Za frankowiczami stanęły takie polskie instytucje jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, NIK, Rzecznik Finansowy, Rzecznik …

Korzystne wyroki Read More »

Kiedy jest najlepszy moment, by zająć się swoim kredytem i obniżyć jego ratę o 60-70%?

Masz kredyt we frankach i zastanawiasz się kiedy pozwać bank? Mamy na to jedną odpowiedź – jak najszybciej. Nie zwlekaj! Im szybciej zgłosisz się do naszej Kancelarii, tym szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą. Dlaczego nie warto długo czekać? im będzie więcej pozwów w Sądach, tym dłuższy stanie się czas ich rozpatrywania. obecnie mamy …

Kiedy jest najlepszy moment, by zająć się swoim kredytem i obniżyć jego ratę o 60-70%? Read More »

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego jest możliwy po złożeniu odpowiedniego wniosku o wcześniejszej spłacie kredytu, czyli skróceniu okresu kredytowania, dzięki czemu istnieje możliwość oszczędzenia na oprocentowaniu i wnioskowania o zwrot prowizji opłaconej przy zawieraniu umowy z bankiem. Aby móc złożyć wniosek o zwrot ww. prowizji, należy łącznie spełnić pewne warunki: • kredyt musi …

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Read More »

Skarga kasacyjna

Czym jest skarga kasacyjna? Zgodnie z art. 398 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis …

Skarga kasacyjna Read More »

Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE

12 października 2022 roku odbyła się kolejna ważna dla kredytobiorców rozprawa w sprawie postępowania w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochyla się nad kwestią uprawnienia banków do dochodzenia opłat za korzystanie z kapitału. Sprawy znajdujące się na wokandzie TSUE są jednak stosunkowo długotrwałe, ponieważ musi Trybunał musi zapoznać się z opinią rzecznika generalnego, tak więc …

Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE Read More »

Czy bank może pozwać kredytobiorcę o korzystanie z kapitału?

W ostatnich latach orzecznictwo sądów powszechnych wokół spraw frankowych znacznie się ustabilizowało. Niestety, banki coraz częściej wysuwają wobec frankowiczów swoje roszczenia, nazywane roszczeniem o bezumowne korzystanie z kapitału. Powstaje więc pytanie, czy bank może pozwać frankowicza o bezumowne korzystanie z kapitału? Namnażająca się ilość korzystnych dla frankowiczów orzeczeń zmusiła banki do poszukiwania odpowiedzi na roszczenia …

Czy bank może pozwać kredytobiorcę o korzystanie z kapitału? Read More »